بی دغدغه هماهنگ شو

لینک برنامه زمانیت رو بفرست. هماهنگ،
قرارهاتو تنظیم می‌کنه

رایگان لینک برنامه‌ت رو بساز
۱

برنامه زمانی خودت رو
تعریف کن

با قدم‌هایی ساده برنامه زمانی خودت رو تعریف کن و یا هماهنگ را به تقویم گوگل متصل کن

۲

لینک اختصاصی برنامه‌ت رو به اشتراک بگذار

همیشه می‌تونی لینک برنامه‌های زمانیت رو برای بقیه بفرستی و آدما بدون پیام‌های اضافه‌ای، راحت با تو قرار بذارن

هماهنگ شدی

توی تقویمت تمامی ملاقات‌های هماهنگ‌شده رو ببین و زمانتو مدیریت کن

هماهنگی با سرویس‌های محبوب

هماهنگ می‌تونه با ۲ سرویس گوگل کلندر و زوهو ارتباط برقرار کنه تا به صورت خودکار دردسترس‌بودنت رو بررسی بکنه. بهت کمک می‌کنه تا با بهترین مخاطبا و مشتریات قرارهاتو راحت تنظیم کنی

فاصله‌های زمانی

قبل یا بعد هر جلسه، می‌تونی زمان مشخصی رو تعیین کنی تا بهترین عملکرد خودت رو نشون بدی. جلساتت بدون خستگی برگزارر کنی

لینک‌های متعدد

برای برنامه‌های مختلفت توی ماه یا هفته لینک‌های متفاوت بساز و برای مخاطبش بفرس تا طبق سلیقه‌ی تو روزهات رو مؤثر کنی

محرمانگی جلسات

فقط افرادی که لینک این ایمیل را دریافت می‌کنند میتوانند رزرو انجام دهند

تشخیص منطقه زمانی

در هر جایی از دنیا که باشید به راحتی با اختلافات ساعتی مخاطبانتان تنظیم می‌شوید

تقویمت رو وصل کن

و رایگان لینکت رو بساز